สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพขัดกับดวง

ก่อนทำการค้า ถามฟ้าปรึกษาดิน

อ.มงกุฎ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์ ๑๙
โหรธุรกิจการค้าโดยเฉพาะ

0897694220

นับถอยหลังอายุภาระหน้าที่ครูโหรครบสมบูรณ์   ๑๓ ปี  ในวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔

749วัน 05ชั่วโมง 27นาที 26วินาที

ราศรีการเงิน การงานเด่น ปี 2561

รายการก่อนเที่ยงบันเทิง 5   ,ททบ. 5

ปารณีย์ โฮลี่สวีท ขนมโมทกะ

ขนมบูชาพระพิฆเณศ

เทวะพิธี มงคลพิธี ศาสตราพิธี

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  เพื่อระลึกถึงครูคุณธรรมของเทวะ ปราณศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นมงคลฤทธิ์อธิษฐาน  สร้างโอกาสที่ดี  โชคลาภ และ ความเจริญรุ่งเรือง ในการดำเนินชีวิต

เทวะพิธี มงคลพิธี

ไหว้ครูดวงขุมทรัพย์ 2561 อ.มงกุฎ สิงหนันท์

ไหว้ครูดวงขุมทรัพย์ 2561 มงกุฎ สิงหนันท์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สถานที่ ห้องประชุม กำนันสุเทพคาร์เทพ ปทุมธานี ช่างภาพ Navakun Phuangchan - ขอบคุณประธานและคณะผู้จัดทั้ง 6 ท่าน -…
Katha Singhanan
April 2, 2018

มันตรา บทสวด

มันตรา เป็นของศักดิ์สิทธิ์  การสวดด้วยศรัทธาจริง ให้ผลจริงตามแรงใจที่ใส่ลงไป

ธุรกิจในที่ปรึกษา

ตั้งชื่อแบรนด์  ออกแบบโลโก้  กำหนดแผนการตลาด  วางคนให้เข้ากับงาน  สแกนดวงลูกจ้าง

Photo Gallery

ภาพ บันทึก ความทรงจำ  ทั้งประทับใจ ทั้งสุข ทั้งทุกข์ ปรากฏลงในภาพ

ธรรมะพาสุขใจ

ธรรมะ แห่งพระตถาคตเจ้านั้น ประเสริฐ ผ่องใส ควรแก่การศึกษา สดับตรับฟังอย่างตั้งใจ

Live & Learn Life Blog

พระอุโบสถ วัดสะเดารัตนาราม ต.ทุ่งมน จ.สุรินทร์

100%

ศาลาธรรมะเทพรวมใจ วัดป่าพรหมคุณสามัคคีธรรม ต.ทุ่งมน จ.สุรินทร์

15%

ห้องสมุดสื่อการสอนโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์ สำหรับคนรุ่นหลัง

50%

สร้างหนังสือตำรา ดวงขุมทรัพย์ แปดคัมภีร์ เก้าวิชา ๙ เล่ม

10%