สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพขัดกับดวง

ก่อนทำการค้า ถามฟ้าปรึกษาดิน

อ.มงกุฎ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์ ๑๙
โหรธุรกิจการค้าโดยเฉพาะ

0634211946

นับถอยหลังอายุภาระหน้าที่ครูโหรครบสมบูรณ์   ๑๓ ปี  ในวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔

1029วัน 22ชั่วโมง 50นาที 28วินาที

ราศรีการเงิน การงานเด่น ปี 2561

รายการก่อนเที่ยงบันเทิง 5   ,ททบ. 5

ปารณีย์ โฮลี่สวีท ขนมโมทกะ

ขนมบูชาพระพิฆเณศ

เทวะพิธี มงคลพิธี ศาสตราพิธี

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  เพื่อระลึกถึงครูคุณธรรมของเทวะ ปราณศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นมงคลฤทธิ์อธิษฐาน  สร้างโอกาสที่ดี  โชคลาภ และ ความเจริญรุ่งเรือง ในการดำเนินชีวิต

เทวะพิธี มงคลพิธี

ไหว้ครูดวงขุมทรัพย์ 2561 อ.มงกุฎ สิงหนันท์

ไหว้ครูดวงขุมทรัพย์ 2561 มงกุฎ สิงหนันท์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สถานที่ ห้องประชุม กำนันสุเทพคาร์เทพ ปทุมธานี ช่างภาพ Navakun Phuangchan - ขอบคุณประธานและคณะผู้จัดทั้ง 6 ท่าน -…
Katha Singhanan
April 2, 2018
เทวะพิธี มงคลพิธี

ปารณีย์โฮลี่สวีท ขนมโมทกะ บูชาพระพิฆเณศ

ขนมโมทกะ เป็นขนมในตำนาน ที่ครูอาจารย์ ดวงขุมทรัพย์ ได้ถ่ายทอดกันมายาวนาน สูตรการผลิต การปรุง เฉพาะตามตำรา ไม่ใส่สารกันบูด วัตถุกันเสีย  ทำด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ เป็นของแท้ตามสูตรโบราณเท่านั้น   สนใจสั่งซื้อ โทร. 087-683-3358

มันตรา บทสวด

มันตรา เป็นของศักดิ์สิทธิ์  การสวดด้วยศรัทธาจริง ให้ผลจริงตามแรงใจที่ใส่ลงไป

ธุรกิจในที่ปรึกษา

ตั้งชื่อแบรนด์  ออกแบบโลโก้  กำหนดแผนการตลาด  วางคนให้เข้ากับงาน  สแกนดวงลูกจ้าง

Photo Gallery

ภาพ บันทึก ความทรงจำ  ทั้งประทับใจ ทั้งสุข ทั้งทุกข์ ปรากฏลงในภาพ

ธรรมะพาสุขใจ

ธรรมะ แห่งพระตถาคตเจ้านั้น ประเสริฐ ผ่องใส ควรแก่การศึกษา สดับตรับฟังอย่างตั้งใจ

Live & Learn Life Blog

พระอุโบสถ วัดสะเดารัตนาราม ต.ทุ่งมน จ.สุรินทร์

100%

ศาลาธรรมะเทพรวมใจ วัดป่าพรหมคุณสามัคคีธรรม ต.ทุ่งมน จ.สุรินทร์

15%

ห้องสมุดสื่อการสอนโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์ สำหรับคนรุ่นหลัง

50%

สร้างหนังสือตำรา ดวงขุมทรัพย์ แปดคัมภีร์ เก้าวิชา ๙ เล่ม

10%