มันตรา บทสวด

มันตรา บูชาพระพิฆเณศ

(Last Updated On: October 1, 2018)

พระพิฆเณศ คือ เทพแห่งความสำเร็จ

ท่านมอบสำเร็จ และ อยู่เหนืออุปสรรค

ได้เพราะ ทรงใช้ปัญญา

ปัญญา  มาจากการเพียรพยายาม ฝ่าฟัน อุปสรรค

สวดมันตรานี้  เป็นประจำ ก่อนเริ่มต้นการงานต่างๆ  จะเป็นมงคล นำสู่ความสำเร็จอย่างยิ่ง

 

อ.มงกุฎ โหรดวงขุมทรัพย์

อ.มงกุฎ โหรดวงขุมทรัพย์

มงกุฎ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์ รุ่นที่ ๑๙ ศิวะนาฏศิษย์ วยัตตะนาม Line: @mongkut โทร. 089-769-4220