มันตรา บทสวด

มันตราบูชา องค์พระแม่ปาราวตี

(Last Updated On: October 1, 2018)

มันตรานี้ ถือว่าเป็นมันตราเก่าแก่ดั้งเดิม

เป็นมันตราที่เหล่าพราหมณ์ต้องสวดสรรเสริญองค์พระแม่ปาราวตี

ในปางใหญ่สุด  ปางที่รวมทุกสิ่งของทุกสิ่ง

ตั้งใจสวด ให้ผลด้านครอบครัว อำนาจ การทำลายล้างความชั่ว ได้ผลดีนัก

อ.มงกุฎ โหรดวงขุมทรัพย์

อ.มงกุฎ โหรดวงขุมทรัพย์

มงกุฎ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์ รุ่นที่ ๑๙ ศิวะนาฏศิษย์ วยัตตะนาม Line: @mongkut โทร. 089-769-4220