มันตรา บทสวด

มันตราบูชา องค์พระขันธกุมาร

(Last Updated On: October 1, 2018)

มันตราบูชาองค์พระขันธกุมาร บทนี้ ถือเป็นบทรวมของทุกๆ บท

เมื่อสวดด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง  ความกล้าหาญที่จะลบล้างสิ่งเลวร้ายในชีวิต

จะบังเกิดขึ้นเสมอ  จะไม่มีความพ่ายแพ้ใด เกิดขึ้นกับ ผู้บูชาพระขันธกุมาร

อ.มงกุฎ โหรดวงขุมทรัพย์

อ.มงกุฎ โหรดวงขุมทรัพย์

มงกุฎ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์ รุ่นที่ ๑๙ ศิวะนาฏศิษย์ วยัตตะนาม Line: @mongkut โทร. 089-769-4220