สิ่งนี้จะเป็นสมบัติสุดท้าย
ที่ไม่ตายไปกับตัว

ศิวะนาฏศิษย์  วยัตตะนาม
มงกุฎ  สิงหนันท์   โหรดวงขุมทรัพย์  ๑๙

กฤตมัณชาตรา คัมภีร์อิงจิต

การใช้พลังจิตธรรมชาติในการพยากรณ์

มนุษย์มีสมบัติที่วิเศษที่สุดคือ “จิต”      จิตนั้นทรงอำนาจมาตั้งแต่ต้นนับแต่ภูมิก่อนมา      การใช้อำนาจของจิตเพื่อการพยากรณ์ และล่วงรู้อนาคต
เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ทุกคนที่มีจิต    เพราะ เป็นการเข้าถึงพลังของเราเองที่แฝงซ่อนอยู่ข้างใน    ด้วยกระบวนวิธีของพระผู้เป็นเจ้า

ย่อยอิงจิต:: ใช้จิตผ่านไพ่ทาโรต

กฤตธาตุชาตรา คัมภีร์อิงธาตุ

การใช้ประโยชน์จากพลังธาตุธรรมชาติ

โลกนี้ ร่างกายนี้ และสิ่งรอบตัวทั้งหลาย   รวมถึงความเป็นไปของสถานการณ์    ล้วนเกิดจากการประชุมรวมตัวกันของ ธาตุมหาภูติทั้ง ๔
อันเป็นผู้กระทำความเป็นไปในจักรวาลนี้   กระแสของธาตุต่างๆ มีการเดินทางไปมาที่เด่นชัด และแน่นอน      การเข้าถึงความรู้นี้ จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์
จากกระแสที่ดี กระแสธาตุ ที่กระตุ้นสุขภาพ      โชคลาภ เงินทอง ผลกำไร ได้ดังใจนึก

ย่อยอิงธาตุ:: Ayuravedic

กฤตธาตุชาตรา คัมภีร์อิงเกณฑ์

ศาสตร์ตัวเลขถอดรหัสอนาคต

ตัวเลข ไม่ใช่อักษรที่แสดงจำนวนเท่านั้น    แต่ ตัวเลขคือภาชนะที่บรรจุพลังของเหล่าเทพเจ้า    และ พลังของภูติธรรมชาติทั้งหลาย ตัวเลขทั้งสิบตัวเลข
มีพลังที่กระทำปฏิกิริยาต่อกันอย่างน่าอัศจรรย์       โยคะ หมายถึงความประสานกันอย่างลงตัวเพื่อให้เกิดพลัง      ต่อสิ่งหนึ่งที่เด่นชัด ความรู้ในวิชานี้ ใช้ในการอ่านชีวิต  และ เข้าถึงอนาคตอันไกลจากตัวเลขที่กำกับพลังสิ่งนั้นอยู่

ย่อยอิงเกณฑ์:: พลังตัวเลขในชื่อ

ย่อยอิงเกณฑ์:: ปัญจะดาชรูป

ปัญจะดาชรูป

[RG] ปัญจะมหาดาชา (ด๊าชรูป)

ปัญจะ แปลว่า ห้า   มหา  แปลว่า ใหญ่   ดาชา  แปลว่า  สิบ ปัญจะมหาดาชา  จึงแปลว่า  อาการย่อยสิบอย่างของอิทธิพลใหญ่ห้าประการ (more…)

กฤตธาตุชาตรา คัมภีร์อิงดาว

อ่านฟ้าทะลุดาว อะไร อย่างไร เมื่อไหร่ รู้ก่อนได้

ย่อยอิงดาว:: เข้าถึงแก่นของดวงดาว

อิทธิพลของจักรวาล มาสู่โลก จากโลกมาสู่บิดามารดา และ จากบิดามารดา มาสู่ตัวเรา การถือกำเนิดของเราทุกคนจึงมีพลังของดวงดาวในจักรวาลส่ง
ผ่านพลังอยู่ในตัวตนเราทั้งสิ้น ความรู้ในอิงดาวนี้ เป็นการมองเห็นความเป็นไปในอนาคตจากการอ่านพลังปฏิกิริยาดวงดาวเหล่านี้ สามารถ
บอกอนาคตได้ทั้งในระดับหลายปี ปี เดือน วัน หรือ แม้แต่นาที บ่งบอกอาชีพ วิถีทำกิน และ แนวทางการเข้าถึงความสำเร็จ ได้อย่างแม่นยำ

ย่อยอิงดาว:: เชื่อมดาว ภพ ธาตุ เทพ

ย่อยอิงดาว:: มาตรฐานความสามารถ

ย่อยอิงดาว:: คำสาป และ การถอนคำสาป

ย่อยอิงดาว:: Ashtakavarga เวลาแห่งขุมทรัพย์

ย่อยอิงดาว:: Dasha Shodas Bhava แตกดวง 144 ชั้น

คือการเข้าถึงความเป็นจริงของชาตราทั้ง ๘   ที่สอดคล้องกันในทุกแง่มุมของ Gunas ทั้ง ๓    คือ Rajas Tamas และ Satwa อันมีฐานจากอริยะมรรควิถี
และ พระพุทธธรรม ความสะมารถของดาวกระจก     สามารถพยากรณ์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่ใช้เครื่องมือใดๆ

* ดาวกระจก เป็นสิ่งที่สอนโดยตรงไม่ได้   การเรียนพื้นฐานทั้ง ๘ คัมภีร์นั้น    คือการเข้าถึงดาวกระจกไปในตัว    * การไขปริศนาของวิชาทั้ง ๙ ข้อได้นั้น
คือ ข้อพิสูจน์ของการบรรลุวิชานี้  

ย่อยอิงดาว:: Angkata ถึงฆาตถึงเคราะห์ ด้วยอาการอย่างไร

ย่อยอิงดาว:: เข้าถึงเทพและมหาเทพ