เทวะพิธี มงคลพิธี

ไหว้ครูดวงขุมทรัพย์ 2561 อ.มงกุฎ สิงหนันท์

By April 2, 2018 No Comments
(Last Updated On: April 4, 2018)

ไหว้ครูดวงขุมทรัพย์ 2561 มงกุฎ สิงหนันท์
ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

สถานที่ ห้องประชุม กำนันสุเทพคาร์เทพ ปทุมธานี
ช่างภาพ Navakun Phuangchan

– ขอบคุณประธานและคณะผู้จัดทั้ง 6 ท่าน
– ประธานศิษย์ หมดวาระลง อ.วาทะนันท์ : ธนพล กลิ่นพุฒ
– ประธานศิษย์คนใหม่ อ.วิริยะวรต : อัครวัฒน์ ทรัพย์ทวีวศิน
– รองประธานศิษย์คนใหม่ อ.ฑีฆตา : ปิยะ ธิดา