สู้จนตัวตาย ก็ไม่รวย ถ้าอาชีพขัดกับดวง

ก่อนทำการค้า ถามฟ้าปรึกษาดิน

อ.มงกุฎ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์ ๑๙
โหรธุรกิจการค้าโดยเฉพาะ

0897694220

นับถอยหลังอายุภาระหน้าที่ครูโหรครบสมบูรณ์   ๑๓ ปี  ในวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔

714วัน 02ชั่วโมง 33นาที 26วินาที

เทวะพิธี มงคลพิธี ศาสตราพิธี

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  เพื่อระลึกถึงครูคุณธรรมของเทวะ ปราณศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นมงคลฤทธิ์อธิษฐาน  สร้างโอกาสที่ดี  โชคลาภ และ ความเจริญรุ่งเรือง ในการดำเนินชีวิต

มันตรา บทสวด

มันตรา เป็นของศักดิ์สิทธิ์  การสวดด้วยศรัทธาจริง ให้ผลจริงตามแรงใจที่ใส่ลงไป

ธุรกิจในที่ปรึกษา

ตั้งชื่อแบรนด์  ออกแบบโลโก้  กำหนดแผนการตลาด  วางคนให้เข้ากับงาน  สแกนดวงลูกจ้าง

ธุรกิจในที่ปรึกษา

อัญมณีมีมนตรา ที่ Mantramontra

อัญมณีมีมนตรา ที่ Mantramontra เมื่อได้รู้ว่า ตัวเอง มีดวงดาวใดที่แข็งแรง หรือ อ่อนแอ การเลือกรับพลังอัญมณีเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก หลายคนได้พบกับความอัศจรรย์นี้แล้ว แวะไปผูกดวงตรวจดาวได้ที่ #mantramontra จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ สีลม ชั้น 4 โซนลิฟท์แก้ว
Katha Singhanan
March 2, 2018

Photo Gallery

ภาพ บันทึก ความทรงจำ  ทั้งประทับใจ ทั้งสุข ทั้งทุกข์ ปรากฏลงในภาพ

ธรรมะพาสุขใจ

ธรรมะ แห่งพระตถาคตเจ้านั้น ประเสริฐ ผ่องใส ควรแก่การศึกษา สดับตรับฟังอย่างตั้งใจ

Live & Learn Life Blog

พระอุโบสถ วัดสะเดารัตนาราม ต.ทุ่งมน จ.สุรินทร์

100%

ศาลาธรรมะเทพรวมใจ วัดป่าพรหมคุณสามัคคีธรรม ต.ทุ่งมน จ.สุรินทร์

15%

ห้องสมุดสื่อการสอนโหราศาสตร์ดวงขุมทรัพย์ สำหรับคนรุ่นหลัง

50%

สร้างหนังสือตำรา ดวงขุมทรัพย์ แปดคัมภีร์ เก้าวิชา ๙ เล่ม

10%