มันตรา บทสวด

อมฤตยันจายามันตรา มันตราถอนคำสาป – มีอำนาจมาก

อมฤตยันจายา มันตราถอนคำสาป มันตราที่มหาเทพศิวะ มอบให้กับเหล่าฤาษี ที่อวดฤทธิ์อวดเดช สาปกันเอง ด้วยความโง่เขลา มันตรานี้ มีอำนาจมาก ใช้ชุบชีวิตเทพมาแล้วหลายองค์ เช่น พระพิฆเณศ และ กามเทพ เวลาสวดให้ตั้งใจดีๆ ไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องพยายามสวด ถ้าสวดต้องมีศรัทธา นึกถึงแต่เรื่องดีๆ แล้วสวดตามสะดวก ไม่จำกัดจำนวนจบครับ
มันตรา บทสวด

มันตราบูชา องค์พระขันธกุมาร

มันตราบูชาองค์พระขันธกุมาร บทนี้ ถือเป็นบทรวมของทุกๆ บท เมื่อสวดด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง  ความกล้าหาญที่จะลบล้างสิ่งเลวร้ายในชีวิต จะบังเกิดขึ้นเสมอ  จะไม่มีความพ่ายแพ้ใด เกิดขึ้นกับ ผู้บูชาพระขันธกุมาร
มันตรา บทสวด

มันตราบูชา องค์พระแม่ปาราวตี

มันตรานี้ ถือว่าเป็นมันตราเก่าแก่ดั้งเดิม เป็นมันตราที่เหล่าพราหมณ์ต้องสวดสรรเสริญองค์พระแม่ปาราวตี ในปางใหญ่สุด  ปางที่รวมทุกสิ่งของทุกสิ่ง ตั้งใจสวด ให้ผลด้านครอบครัว อำนาจ การทำลายล้างความชั่ว ได้ผลดีนัก
มันตรา บทสวด

มันตรา บูชาพระพิฆเณศ

พระพิฆเณศ คือ เทพแห่งความสำเร็จ ท่านมอบสำเร็จ และ อยู่เหนืออุปสรรค ได้เพราะ ทรงใช้ปัญญา ปัญญา  มาจากการเพียรพยายาม ฝ่าฟัน อุปสรรค สวดมันตรานี้  เป็นประจำ ก่อนเริ่มต้นการงานต่างๆ  จะเป็นมงคล นำสู่ความสำเร็จอย่างยิ่ง